Přepravní podmínky pro přeporavu motocyklů


Přepravujeme dle Všeobecných zasilatelských podmínek SSL ČR a mezinárodní dohody CMR, není–li ujednáno jinak. 

Objednávka přepravy 

Objednávka přepravy probíhá elektronicky na www.truck4bike.com nebo www.hannasmasters.com. Po uzavření smlouvy (online registrace) bude zasláno potvrzení firmou Hannas Masters s.r.o. 

Platební podmínky 

Po objednání přepravy není-li uvedeno jinak se příkazce (zákazník) zavazuje zaplatit plnou cenu za objednanou přepravu. 

Nakládka/vykládka 

Nakládka a vykládka probíhá na místech, na kterých se příkazce (zákazník) a zasilatel předem dohodli. Příkazce (zákazník) má povinnost motocykl uložit do speciální přepravní jednotky (BikeBox), tzn. příkazce (zákazník) je povinnen si najet/vyjet sám do/z tzv. BikeBox. Pracovník firmy Hannas Masters s.r.o. je povinnen provést zajištění motocyklu v přepravní jednotce (BikeBox). Dále společně obě strany vyplní přepravní dokument (Check list), který bude připevněn na BikeBox. Příkazce (zákazník) má právo požadovat kopii tohoto přepravního dokumentu (Check list). Klíče od motocyklu si nechává u sebe příkazce (zákazník), není–li dohodnuto jinak. 

Pojištění 

Hannas Masters s.r.o. má uzavřeno pojištění přepravy, které je zahrnuto v ceně přepravy a kryje právní odpovědnost v souladu s ustanoveními zasilatelských podmínek a mezinárodní dohody CMR. Prostřednictvím Hannas Masters s.r.o. lze však uzavřít připojištění, které kryje poškození nebo ztrátu motocyklu v plné výši. Toto připojištění se vztahuje i na škody způsobené vyšší mocí nebo nevyhnutelnou událostí, například loupeží nebo požárem. Konkrétní rozsah pojištění bude poskytnuto na vyžádání. Důrazně doporučujeme připojištění přepravy.

Odpovědnost 

Podle zákonných ustanovení ručí společnost Hannas Masters za poškození a ztrátu přepravovaného nákladu do 8,33 SDR/kg zásilky. V současné době je 8,33 SDR přibližně 250 Kč / 10,00 EUR. Příklad: Při hmotnosti motocyklu 150 kg je zákonná odpovědnost za poškození nebo ztrátu motocyklu do výše cca 37.500 Kč / 1500 €. Poškození laku a poškrábání jsou obecně vyloučeny z odpovědnosti. 

Storno poplatky (platí pouze pro produkt truck4bike.com) 

Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoliv před zahájením přepravy. Zrušení musí být předloženo Hannas Masters písemně. Pokud zákazník zruší smlouvu před zahájením přepravy, Hannas Masters může požadovat cenu přepravy. Kompenzace bude vypočítána následovně po obdržení prohlášení zákazníka o odstoupení od smlouvy: do 6 měsíců před odjezdem: 30 % z ceny přepravy 6-3 měsíce před odjezdem: 50 % z ceny přepravy 3 měsíce - 31 dní před odjezdem: 65 % z ceny přepravy 30 dní – 15 dní před odjezdem: 80 % z ceny přepravy 15 dní – den nakládky: 100 % z ceny přepravy 

Škody 

Veškeré škody vzniklé během přepravy musí být řešeny ihned při předání zboží (motocyklu). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

Stav a rozměry motocyklu 

Motocykl musí být čistý a nesmějí z něho unikat žádné provozní kapaliny. Maximální rozměry motocyklu jsou výška 150 cm, šířka 80 cm (bez řidítek), délka 245 cm. Motocykl větší v jednom z uvedených parametrů bude přepraven pouze po dohodě s firmou Hannas Masters s.r.o